Charakterystyka poliuretanowych boisk sportowych

Strona główna / Blog / Charakterystyka poliuretanowych boisk sportowych

Charakterystyka poliuretanowych boisk sportowych

Uprawianie sportu amatorskiego i kwalifikowanego ma duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, a także pełni funkcje, rekreacyjne. Wymaga jednak stworzenia odpowiedniej infrastruktury w postaci boisk dostosowanych do najpopularniejszych dyscyplin lekkoatletycznych i gier zespołowych. Wśród technologii, które okazują się najlepsze ze względu na wytrzymałość i łatwość konserwacji, znajdują się te, w przypadku których wykorzystuje się nawierzchnię z tworzywa sztucznego. Wykazuje ona wiele pożądanych z punktu widzenia użytkowników i zarządców cech, w tym znaczną trwałość. Żywotność takich obiektów może być dodatkowo przedłużona dzięki fachowej renowacji boisk poliuretanowych. Przekonajmy się, co wyróżnia boiska z nawierzchnią poliuretanową i sprawdźmy, gdzie może ona być stosowana.

Czym są nawierzchnie poliuretanowe?

Nawierzchnie poliuretanowe powstają głównie w technologii natryskowej. Są one układane na podbudowach z asfaltobetonu, betonu lub mieszanki kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Składają się z dwóch warstw: nośnej zapewniającej odpowiednią elastyczność oraz użytkowej ścieralnej. Część nośna powstaje z mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, rozprowadza się ją mechanicznie w technologii bezspoinowej. Powłoka użytkowa to poliuretan wymieszany z granulatem EPDM. Natryskuje się ją zwykle tak, by jej grubość wyniosła od 2 do 3 mm. Na gotowej powierzchni nanosi się linie, korzystając z farb poliuretanowych. Warstwa ścieralna wymaga odnawiania.

Gdzie można używać nawierzchni poliuretanowych?

Nawierzchnie poliuretanowe były pierwotnie opracowane z myślą o bieżniach lekkoatletycznych, jednak dziś są stosowane na wszystkich rodzajach boisk, w tym na boiskach wielofunkcyjnych.