Jak maluje się linie na boiskach sportowych?

Strona główna / Blog / Jak maluje się linie na boiskach sportowych?

Jak maluje się linie na boiskach sportowych?

Infrastruktura powinna być właściwie konserwowana, dzięki czemu obiekty będą utrzymywane w dobrej kondycji i gotowe do wykorzystania przy każdej nadarzającej się okazji. Do pielęgnowania nawierzchni syntetycznych niezbędne będą jednak nie tylko odpowiednie zabiegi związane z czyszczeniem terenu, ale również ponawiane we właściwych odstępach czasu malowanie linii na boiskach sportowych. Przekonajmy się, dlaczego okaże się to tak istotne i sprawdźmy, jak powinno się odbywać.

Dlaczego linie na boisku są konieczne?

Boiska sportowe są przeznaczone do uprawniania rozmaitych dyscyplin i muszą mieć wykonane odpowiednie dla obwiązujących w danych przypadkach regulaminów oznaczenia poziome w postaci linii. Wyznaczają one poszczególne strefy boiska, a także tory bieżni, linie pomiaru czasu czy startu, wybicia lub zatrzymania, umożliwiając zawodnikom zachowanie zgodne z zasadami specyficznymi dla konkretnych sportów. By rywalizacja odbywała się w właściwych warunkach, wszystkie linie powinny być dobrze widoczne, pozwalając na rozstrzyganie sytuacji spornych, np. wówczas, gdy piłka zostanie skierowana poza boisko. Dla utrzymania odpowiedniego poziomu niezbędne okaże się jednak okresowe poprawianie linii, ponieważ podczas eksploatacji obiektu ulegają one powolnemu wytarciu.

Jak nanosi się linie boiskowe?

Na nawierzchniach syntetycznych wszystkie niezbędne linie są malowane bezpośrednio na wyłożonym tworzywem sztucznym podłożu. W przypadku boisk poliuretanach nanosi się je mobilnymi agregatami służącymi do tego celu, które gwarantują uzyskanie koniecznej precyzji i prawidłowego przebiegu oznaczeń. W miejscach trudnodostępnych stosowane są niekiedy także szablony i ręczne nakładanie farby. Żywotność linii jest uzależniona od wielu czynników – intensywności eksploatacji, prawidłowej konserwacji boiska, ale także warunków zewnętrznych. Najczęściej wymagają one jednak odnowienia przynajmniej raz do roku.