Jak powinny być wykonane boiska wielofunkcyjne?

Strona główna / Blog / Jak powinny być wykonane boiska wielofunkcyjne?

Jak powinny być wykonane boiska wielofunkcyjne?

Obiekty sportowe i rekreacyjne muszą wykazywać wysoką trwałość, a przy tym być możliwie uniwersalne. Z uwagi na to, że zarządzający taką infrastrukturą cenią sobie niskie koszty eksploatacji, wszystkie prace przy układaniu nawierzchni powinny być prowadzone starannie i z użyciem dobrej jakości materiałów. Dzięki temu naprawa boisk wielofunkcyjnych będzie potrzebna stosunkowo rzadko. Przekonajmy się, jakie warunki muszą być spełnione i z jakich materiałów powstają tego rodzaju nawierzchnie.

Czym powinny się charakteryzować boiska wielofunkcyjne?

Uprawianie różnych dyscyplin sportowych wymaga korzystania z nawierzchni o różnej charakterystyce. W przypadku obiektów, które mają być używane do uprawiania wielu dyscyplin, z konieczności trzeba wybrać rozwiązanie, będące na tyle uniwersalnym, że zapewni kompromis między pojawiającymi się potrzebami co do elastyczności, oferowanej przyczepności, zapewnianej amortyzacji oraz odporności na deformację i ścieranie. W przypadku obiektów budowanych na potrzeby szkół, samorządu terytorialnego czy deweloperów lub spółdzielni mieszkaniowych najczęściej wybierane są boiska wielofunkcyjne, na których znajduje się infrastruktura niezbędna do różnych gier zespołowych czy uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych np. bramki, kosze, siatki, bieżnie wraz z naniesionymi liniami.

Jakie nawierzchnie układa się na boiskach wielofunkcyjnych?

Nawierzchnia boisk sportowych wymaga odpowiednich podbudów, które mogą być przygotowywane z betonu albo betonu asfaltowego. Wyposaża się je też w warstwy stabilizujące z mieszanki żwiru i elastomeru (tzw. systemy ET). Warstwę użytkową tworzą granulaty SBR (kauczuku butadienowo-styrenowego) lub EPDM (terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego) oraz ich mieszanki, spajane lepiszczem poliuretanowym.