Jakie standardy bezpieczeństwa powinny spełniać szkolne boiska sportowe?

Strona główna / Blog / Jakie standardy bezpieczeństwa powinny spełniać szkolne boiska sportowe?

Jakie standardy bezpieczeństwa powinny spełniać szkolne boiska sportowe?

Nowoczesne boiska sportowe to najczęściej obiekty wielofunkcyjne, na których z uwagi na dążenie do zapewnienia dobrych warunków uprawiania różnych dyscyplin, a także przez wzgląd na maksymalne ułatwienie konserwacji i wydłużenie żywotności wykonuje się nawierzchnie z tworzyw sztucznych. W celu uzyskania wysokiej wytrzymałości na warunki zewnętrzne i jak najrzadszą konieczność naprawy nawierzchni sportowych na ogół są one robione ze specjalnego granulatu układanego lub natryskiwanego na stabilnej podbudowie. Ze względów bezpieczeństwa zarówno zastosowana technologia, jak i użyte materiały muszą jednak oferować wymagany przez obowiązujące normy standard wykonania. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej i sprawdźmy, jakich norm należy przestrzegać.

Jaka norma dotyczy parametrów nawierzchni otwartych boisk sportowych?

Normą określającą wymagania dotyczące boisk sportowych usytuowanych na świeżym powietrzu, na których wykonano nawierzchnię z tworzyw, jest PN-EN 14877:2014-02 „Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. Specyfikacja”. Określa ona kluczowe parametry zarówno dla ich trwałości m.in. wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie podczas zerwania czy odporność na ścieranie, ale także dla komfortu, jak i bezpieczeństwa użytkowników. Wśród cech, które mają szczególne znaczenie, znajdzie się m.in. opór poślizgu, poziom amortyzacji oraz odkształcenie pionowe.

Jakie są dodatkowe wymagania odnośnie do boisk otwartych z nawierzchnią z tworzyw sztucznych?

Boiska otwarte z nawierzchnią z tworzyw sztucznych powinny spełniać wymogi normy PN-EN 13501-1:2008 w zakresie reakcji na ogień, a także bezpieczeństwa ekologicznego związanego z zawartością metali ciężkich (m.in. ołów, kadm, rtęć, cynk) oraz być wykonane z materiałów posiadających atest PZH.