Jakie warunki muszą być zapewnione, aby była możliwa renowacja boiska?

Strona główna / Blog / Jakie warunki muszą być zapewnione, aby była możliwa renowacja boiska?

Jakie warunki muszą być zapewnione, aby była możliwa renowacja boiska?

Renowacja boiska o nawierzchni z poliuretanu to złożony proces, wymagający szczegółowego planowania i odpowiedniej realizacji. Aby odnowić takie boisko, konieczne jest zastosowanie się do określonych zasad i technik, które zagwarantują wysoką jakość prac i długotrwałość nawierzchni. Przekonajmy się, jakie warunki muszą być spełnione, aby prace renowacyjne przy konserwacji nawierzchni sportowych mogły być przeprowadzone efektywnie i z oczekiwanym rezultatem.

Od czego zaczyna się renowację?

Pierwszym krokiem jest dokładna ocena stanu istniejącej nawierzchni. Specjaliści muszą zidentyfikować wszelkie uszkodzenia, takie jak pęknięcia, odbarwienia, ślady zużycia czy nierówności. Ważne jest również sprawdzenie warstwy podstawowej, czyli betonu lub asfaltu, który podtrzymuje poliuretan — powinien on być stabilny i nie wykazywać znaków degradacji. Należy również zbadać system odprowadzania wody, aby upewnić się, że nie ma ryzyka gromadzenia się wody na powierzchni boiska.

Przygotowanie podłoża

Renowacja wymaga idealnie przygotowanego podłoża. Wszelkie uszkodzenia istniejącej nawierzchni muszą być naprawione. W przypadku znalezienia pęknięć czy ubytków w podłożu, należy je wypełnić odpowiednimi masami szpachlowymi, które są kompatybilne z poliuretanem. Jeśli podłoże jest nierówne, może być potrzebne wyrównanie za pomocą mas samopoziomujących. Ważne jest także usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, takich jak oleje, smary, czy inne substancje, które mogą zakłócić przyczepność nowej warstwy poliuretanu.

Wybór materiałów i metod renowacyjnych

Do renowacji nawierzchni poliuretanowej należy użyć materiałów, które są zgodne z oryginalną nawierzchnią. Oznacza to stosowanie poliuretanów o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. Renowacja może obejmować naniesienie nowej warstwy poliuretanu lub tylko jej częściowej renowacji w miejscach uszkodzeń. Zastosowanie nowoczesnych materiałów może również poprawić właściwości użytkowe boiska, takie jak elastyczność, odporność na ścieranie czy właściwości antypoślizgowe.