Rodzaje nawierzchni sportowych

Strona główna / Blog / Rodzaje nawierzchni sportowych

Rodzaje nawierzchni sportowych

Przestrzenie przeznaczone do aktywności sportowej, które znajdują się poza budynkami, wymagają odpowiedniego przygotowania podłoża, które zapewni bezpieczeństwo i będzie oferowało właściwe warunki do uprawniania konkretnej dyscypliny. W grę wchodzą tu zarówno tereny przeznaczone do treningów i zawodów lekkoatletycznych, jak i gier zespołowych jak koszykówka czy siatkówka, a także indywidualnych np. tenisa. Równie ważne okaże się stworzenie miejsc do rekreacyjnego zajmowania się sportem. Nawierzchnie sportowe muszą więc być dostosowane do potrzeb ich użytkowników pod każdym względem. Przekonajmy się, jakie rozwiązania są stosowane najczęściej.

Jak przygotowuje się podłoże pod nawierzchnie sportowe?

Intensywna eksploatacja nawierzchni przeznaczonych do sportu i rekreacji wiąże się z koniecznością wykorzystywania materiałów, które stworzą warunki niezbędne podczas uprawiania konkretnej dyscypliny, a jednocześnie zagwarantują wymaganą wytrzymałość. Rozwiązaniem stosowanym przy budowie infrastruktury sportowej jest używanie różnych rodzajów tworzyw sztucznych, z których tworzy się zewnętrzne warstwy boisk wielofunkcyjnych, bieżni lekkoatletycznych i placów zabaw. Są one układane na trwałych podbudowach – zależnie od sytuacji mogą to być podbudowy z betonu albo betonu asfaltowego, a także warstwa stabilizująca z mieszanki żwiru i elastomeru (tzw. systemy ET), co gwarantuje dobre odprowadzanie wody i znakomitą amortyzację.

Jakie nawierzchnie wykorzystuje się najczęściej?

Nawierzchnie sportowe powstają na ogół w formie natryskowej, kiedy to odpowiednia mieszanka elastomerowa jest nanoszona na podłoże nieprzepuszczalne albo w postaci granulatu łączonego spoiwem lub specjalnych arkuszy, które sprawdzają się zarówno na podbudowach przepuszczalnych, jak i nieprzepuszczalnych. Do wykonania nawierzchni stosowane są takie tworzywa jak granulat SBR (kauczuku butadienowo-styrenowego) lub EPDM (terpolimeru etylenowo-propylonowo-dienowego) oraz ich mieszanki, łączone przy pomocy lepiszcza poliuretanowego, a także systemy wykonane wyłącznie z elementów poliuretanowych.