Z jakich nawierzchni są wykonywane boiska sportowe?

Strona główna / Blog / Z jakich nawierzchni są wykonywane boiska sportowe?

Z jakich nawierzchni są wykonywane boiska sportowe?

Boiska sportowe są najczęściej wykorzystywane do aktywności fizycznej, pozwalając na prowadzenie zarówno gier zespołowych takich jak piłka siatkowa, koszykówka, a zwykle także piłka nożna, jak i trenowanie dyscyplin lekkoatletycznych – głównie biegów na różne dystanse czy gry w tenisa i badmintona. Nierzadko urządzane są na nich siłownie plenerowe. Duża różnorodność sposobów, na jakie są używane obiekty tego typu, sprawia, że układane na nich nawierzchnie sportowe muszą gwarantować zaspakajanie szerokiego spektrum potrzeb.

Jak przygotowuje się nawierzchnie sportowe?

Nawierzchnia ułożona na boisku sportowym musi gwarantować odpowiednią elastyczność i dobrą przyczepność, a także być odporna na długotrwałą intensywną eksploatację. Trzeba też pamiętać, że jej charakterystyka musi być właściwa dla wszystkich dyscyplin, które mają być uprawiane na danym obiekcie. Rozwiązaniem, które może pogodzić wiele rozmaitych wymagań, jest zastosowanie podłoża z tworzywa sztucznego. Aby można było ułożyć warstwę zewnętrzną, konieczne będzie wykonanie odpowiedniej podbudowy. W zależności od wielkości boiska oraz jego przeznaczenia i lokalizacji może to być warstwa betonu lub betonu asfaltowego. Korzysta się także z warstw stabilizujących z mieszanek żwirowo-elastomerowych nazywanych systemami ET.

Jakie nawierzchnie wykorzystuje się najczęściej?

Nawierzchnie sportowe powstają na trzy sposoby – w grę wchodzi wykonanie warstwy zewnętrznej w technologii natryskowej, granulatu łączonego spoiwem, co daje wyraźną fakturę oraz popularnych zwłaszcza przy mniejszych powierzchniach klejonych arkuszy. Jeżeli chodzi o rodzaj używanych elastomerów, to najczęściej jest to SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy), który jest nazywany kauczukiem syntetycznym albo EPDM (terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy), o podwyższonej odporności na ścieranie, jak również bardzo wszechstronny i wytrzymały poliuretan. Używane są także różne mieszanki np. EPDM i SBR. Jako spoiwo wykorzystuje się zwykle lepiszcze poliuretanowe.